Паважаныя чытачы! Пры Бераставіцкай раённай бібліятэцы дзейнічае праграма “Дыстанцыйная прававая дапамога насельніцтву” для малазабяспечаных грамадзян. Кожны другі аўторак месяца Вы маеце магчымасць атрымаць бясплатную юрыдычную кансультацыю на хвалюючыя Вас пытанні.

Сельскія бібліятэкі

Філіял "Вялікаэйсмантаўская сельская бібліятэка" 
Адрас: 231785, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Вялікія Эйсманты, 
вул.Юбілейная, 22 
Час працы: з 10.00 да 19.00 з 9.00 да 18.00 (зімовы перыяд) 
Перапынак на абед: 14.00 - 15.00 13.00 - 14.00 (зімовы перыяд) 
Выхадны дзень – нядзеля, панядзелак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца. 
Тэл.: 8 (01511) 74529 
е-mail: eismontylib@gmail.com
Бібліятэкар:  
    Пры філіяле з 2006 года працуе краязнаўчае аб'яднанне «Буслік». З мэтай найбольш поўнага забеспячэння прававой інфармацыяй карыстальнікаў у філіяле устаноўлена прававая база «Эталон- WIN». Чытачы маюць магчымасць карыстацца INTERNET і электроннай поштай, працуе мультымедыйны цэнтр, устаноўлен электронны каталог. Бібліятэчны фонд філіяла "Вялікаэйсмантаўская сельская бібліятэка" на 01.10.2020г. складае 11853 экз. дакументаў.

Адрес: 231785, Берестовицкий район
Агрогородок Большие Эйсмонты,
ул.Юбилейная, 22
Время работы: с 10.00 до 19.00 с 9.00 до 18.00 (зимний период)
Перерыв на обед: 14.00 - 15:00 13.00 - 14:00 (зимний период)
Выходной день - воскресенье, понедельник
Санитарный день - последний четверг месяца.
Тел .: 8 (01511) 74529
е-mail: eismontylib@gmail.com
Библиотекарь:
    При филиале с 2006 года работает краеведческое объединение «Журавлик». С целью наиболее полного обеспечения правовой информацией пользователей в филиале установлена правовая база «Эталон- WIN». Читатели имеют возможность пользоваться INTERNET и электронной почтой, работает мультимедийный центр, установлен электронный каталог. Библиотечный фонд филиала "Большеэйсмонтовская сельская библиотека" на 01.10.2020г. составляет 11853 экз. документов.


Філіял"Алекшыцкая сельская бібліятэка"
Адрас: 231784, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Алекшыцы, 
вул. Міра, 2 
Час працы: з 10.00 да 19.00 з 9.00 да 18.00 (зімовы перыяд) 
Перапынак на абед: 14.00 - 15.00 13.00 - 14.00 (зімовы перыяд) 
Выхадны дзень – нядзеля, панядзелак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 73946 
е-mail: borolga8@mail.ru 
Загадчык філіяла: Барысевіч Вольга Пятроўна 
Бібліятэкар: Хлебнікава Зоя Якаўлеўна
    Пры філіяле працуе аматарскае аб'яднанне для дарослых чытачоў «Сустрэча» і аматарскае аб'яднанне «Клёпа» па арганізацыі вольнага часу дзяцей. Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, электронная пошта, INTERNET. У бібліятэцы створаны мультымедыйны цэнтр і ўстаноўлены электронны каталог. Бібліятэчны фонд на 01.10.2020г. складае 12142 экзэмпляраў дакументаў.

Адрес: 231784, Берестовицкий район
Агрогородок Олекшицы,
ул. Мира, 2
Время работы: с 10.00 до 19.00 с 9.00 до 18.00 (зимний период)
Перерыв на обед: 14.00 - 15:00 13.00 - 14:00 (зимний период)
Выходной день - воскресенье, понедельник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 73946
е-mail: borolga8@mail.ru
Заведующий филиалом: Борисевич Ольга Петровна
Библиотекарь: Хлебникова Зоя Яковлевна
    При филиале работает любительское объединение для взрослых читателей «Встреча» и любительское объединение «Клёпа» по организации досуга детей. К услугам пользователей: компьютер, электронная почта, INTERNET. В библиотеке создан мультимедийный центр и установлены электронный каталог. Библиотечный фонд на 01.10.2020г. составляет 12142 экземпляров документов.


                      Філіял "Пагранічная сельская бібліятэка
Адрас: 231773, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Пагранічны
вулКамарова, 48 
Час працыз 10.00 да 19.00 з 9.00 да 18.00 ( у зімовы перыяд
Перапынак на абед: 14.00 - 15.00 13.00 - 14.00 (у зімовы перыяд
Выхадны дзень – нядзеля 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 34231
е-mail: pogran.lib@gmail.com 
Загадчык філіялаВасько Алена Віктараўна 
Бібліятэкар: Навоша Валянціна Аляксандраўна
     Пры бібліятэцы працуе два аматарскіх абяднання для дарослых “Дзіва” і дзіцячае «Дамавічок». Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, ксеракс, электронны каталог, INTERNET, электронная пошта, прававая база «Эталон”. Бібліятэчны фонд філіяла на 01.10.2020г. складае 13700 экзэмпляраў дакументаў.

Адрес: 231773, Берестовицкий район
Агрогородок Пограничный,
ул. Комарова, 48
Время работы: с 10.00 до 19.00 с 9.00 до 18.00 (в зимний период)
Перерыв на обед: 14.00 - 15:00 13.00 - 14:00 (в зимний период)
Выходной день - воскресенье
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 34231
е-mail: pogran.lib@gmail.com
Заведующий филиалом: Васько Елена Викторовна
Библиотекарь: Навоша Валентина Александровна
     При библиотеке работает два любительских объединения: для взрослых "Диво" и детское «Домовенок». К услугам пользователей: компьютер, ксерокс, электронный каталог, INTERNET, электронная почта, правовая база «Эталон». Библиотечный фонд филиала на 01.10.2020г. составляет 13 700 экземпляров документов.

Філіял "Макараўская сельская бібліятэка" 
Адрас: 231781, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Макараўцы, 
вул. Яна Паўла II, 41 
Час працыз 10.00 да 19.00 з 9.00 да 18.00 (у зімовы перыяд
Перапынак на абед: 14.00 - 15.00; 13.00 - 14.00 (у зімовы перыяд
Выхадны дзень – нядзеля, панядзелак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 74279 
е-mail: makarovcylib@yandex.ru
Бібліятэкар: Руды Руслан Рышардавіч 
     Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, электронная пошта, ксеракс. Бібліятэка подключана да сеткі INTERNET і электроннай пошты, працуе мультымедыйны цэнтр і электронны каталог. Устаноўлена прававая база «Эталон». Бібліятэчны фонд філіяла на 01.10.2020г. налічвае 9142 экз. дакументаў.

Адрес: 231781, Берестовицкий район
Агрогородок Макаровцы,
ул. Иоанна Павла II, 41
Время работы: с 10.00 до 18.00
Перерыв на обед: 14.00 - 15:00
Выходной день - воскресенье, понедельник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 74279
е-mail: makarovcylib@yandex.ru
Библиотекарь:  Рудой Руслан Ришардович
     К услугам пользователей: компьютер, электронная почта, ксерокс. Библиотека подключена к сети INTERNET и электронной почте, работает мультимедийный центр и электронный каталог. Установлено правовая база «Эталон». Библиотечный фонд филиала на 01.10.2020г. насчитывает 9142 экз. документов.

     Філіял "Старадворацкая сельская бібліятэка" 
Адрас: 231776, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Стары Дворац, 
вул. Перамогі, 20а 
Час працы: з 10.00 да 19.00 з 9.00 да 18.00 (у зімовы перыяд) 
Перапынак на абед: 14.00 - 15.00 13.00 - 14.00 (у зімовы перыяд) 
Выхадны дзень – нядзеля, панядзелак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 73940 
е-mail: stdvoretskaya.biblioteka@yandex.ru 
Бібліятэкар: Багдановіч Людміла Мікалаеўна
    У філіяле створаны мультымедыйны цэнтр і ўстаноўлены электронны каталог. У 2010 годзе устаноўлена прававая база «Эталон”. Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, электронная пошта, INTERNET, электронны каталог. Пры бібліятэцы працуе аматарскае аб’яднанне для дзяцей «Любознайка». Бібліятэчны фонд філіяла на 01.10.2020г. складае 7816 экз. дакументаў. 

Адрес: 231776, Берестовицкий район
Агрогородок Старый Дворец,
ул. Победы, 20а
Время работы: с 10.00 до 19.00 с 9.00 до 18.00 (в зимний период)
Перерыв на обед: 14.00 - 15:00 13.00 - 14:00 (в зимний период)
Выходной день - воскресенье, понедельник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 73940
е-mail: stdvoretskaya.biblioteka@yandex.ru
Библиотекарь: Багданович Людмила Николаевна
    В филиале функционирует мультимедийный центр и установлены электронный каталог. В 2010 году установлено правовая база «Эталон». К услугам пользователей: компьютер, электронная почта, INTERNET, электронный каталог. При библиотеке работает любительское объединение для детей «Любознайка». Библиотечный фонд филиала на 01.10.2020г. составляет 7816 экз. документов.

Філіял "Канюхоўская інтэграваная сельская бібліятэка" 
Адрас: 231782, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Канюхі, 
вул.Цэнтральная,15 
Час працы: з 10.00 да 19.00 з 9.00 да 18.00 (у зімовы перыяд) 
Перапынак на абед: 14.00 – 15.00 13.00 - 14.00 (у зімовы перыяд) 
Выхадны дзень – нядзеля, панядзелак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 72813 
е-mail: kanyhi_lib@mail.ru 
Бібліятэкар: Прохар Наталля Аляксееўна 
    Пры філіяле працуе дзіцячае аматарскае аб’яднанне «Чамучкі». Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, электронная пошта, INTERNET. Працуе мультымедыйны цэнтр і электронны каталог. Бібліятэчны фонд філіяла на 01.10.2020г. складае 6043 экз. дакументаў. 

Адрес: 231 782, Берестовицкий район
Агрогородок Конюхи,
ул.Центральная, 15
Время работы: с 10.00 до 19.00 с 9.00 до 18.00 (в зимний период)
Перерыв на обед: 14.00 - 15:00 13.00 - 14:00 (в зимний период)
Выходной день - воскресенье, понедельник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 72813
е-mail: kanyhi_lib@mail.ru
Библиотекарь: Прохор Наталья Алексеевна
    При филиале работает детское любительское объединение «Почемучки». К услугам пользователей: компьютер, электронная почта, INTERNET. Работает мультимедийный центр и электронный каталог. Библиотечный фонд филиала на 01.10.2020г. составляет 6043 экз. документов.

Філіял "Пархімаўская інтэграваная сельская бібліятэка" 
Адрас: 231771, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Пархімаўцы, 
вул. Паркавая, 4 
Час працы: з 10.00 да 19.00 з 9.00 да 18.00 (у зімовы перыяд) 
Перапынак на абед: 14.00 - 15.00 13.00 - 14.00 (у зімовы перыяд) 
Выхадны дзень – нядзеля, панядзелак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 72740 
е-mail: biblioteka.parximovcy@mail.ru
Бібліятэкар: Біцюцкая Таццяна Сяргеяўна
    Пры бібліятэцы працуе дзіцячае аматарскае аб’яднанне «Неболейка». Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, электронная пошта, INTERNET. Працуе электронны каталог. Бібліятэчны фонд філіяла на 01.10.2020г. складае 6505 экз. дакументаў. 

Адрес: 231771, Берестовицкий район
Агрогородок Пархимовцы,
ул. Парковая, 4
Время работы: с 10.00 до 19.00 с 9.00 до 18.00 (в зимний период)
Перерыв на обед: 14.00 - 15:00 13.00 - 14:00 (в зимний период)
Выходной день - воскресенье, понедельник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 72740
е-mail: biblioteka.parximovcy@mail.ru
Библиотекарь: Битюцкая Татьяна Сергеевна
    При библиотеке работает детское любительское объединение «Неболейка». К услугам пользователей: компьютер, электронная почта, INTERNET. Работает электронный каталог. Библиотечный фонд филиала на 01.10.2020г. составляет 6505 экз. документов.

Філіял "Кватарская інтэграваная сельская бібліятэка" 
Адрас:231775, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Кватары, 
вул. Першамайская, 15 
Час працы: з 10.00 да 19.00 з 9.00 да 18.00 (у зімовы перыяд) 
Перапынак на абед: 14.00 - 15.00 13.00 - 14.00 (у зімовы перыяд) 
Выхадны дзень – нядзеля, панядзелак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 71343 
e-mail: kvatory_lib@mail.ru 
Бібліятэкар: Максімюк Інна Мікалаеўна
    Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, электронная пошта, INTERNET. Працуе інфармацыйна-адукацыйны цэнтр. Бібліятэчны фонд філіяла на 01.10.2020г. складае 9459 экз. дакументаў.

Адрес: 231775, Берестовицкий район
Агрогородок Кваторы,
ул. Первомайская, 15
Время работы: с 10.00 до 19.00 с 9.00 до 18.00 (в зимний период)
Перерыв на обед: 14.00 - 15:00 13.00 - 14:00 (в зимний период)
Выходной день - воскресенье, понедельник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 71343 
e-mail: kvatory_lib@mail.ru
Библиотекарь: Максимюк Инна Николаевна
     К услугам пользователей: компьютер, электронная почта, INTERNET. Работает информационно-образовательный центр. Библиотечный фонд филиала на 01.10.2020г. составляет 9459 экз. документов.

Філіял "Масалянская інтэграваная сельская бібліятэка" 
Адрас:231784, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Масаляны, 
вул. Цэнтральная,12/2 
Час працы: з 10.00 да 19.00 з 9.00 да 18.00 (у зімовы перыяд) 
Перапынак на абед: 14.00 - 15.00 13.00 - 14.00 (у зімовы перыяд) 
Выхадны дзень – нядзеля, панядзелак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8-01511 45-5-95 
e-mail: kanewskaya.ira@yandex.ru 
Бібліятэкар: Канеўская Ірына Генрыкаўна 
    Пры філіяле працуе аматарскае аб’яднанне «Пралеска». У бібліятэцы да паслуг карыстальнікаў подключана сетка INTERNET, працуе электронная пошта. Бібліятэчны фонд філіяла на 01.10.2020г. складае 8980 экз. дакументаў. 

Адрес: 231 784, Берестовицкий район
Агрогородок Массоляны,
ул. Центральная, 12/2
Время работы: с 10.00 до 19.00 с 9.00 до 18.00 (в зимний период)
Перерыв на обед: 14.00 - 15:00 13.00 - 14:00 (в зимний период)
Выходной день - воскресенье, понедельник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8-01511 45-5-95
e-mail: kanewskaya.ira@yandex.ru
Библиотекарь: Каневская Ирина Генриховна
     При филиале работает любительское объединение «Подснежник». В библиотеке  подключена сеть INTERNET, работает электронная почта. Библиотечный фонд филиала на 01.10.2020г. составляет 8980 экз. документов.

Філіял "Малабераставіцкая інтэграваная сельская бібліятэка" 
Адрас: 231780, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Малая Бераставіца, 
вул.Цітаішвілі,1 
Час працы: з 8.30 да 19.00 з 8.30 да 18.00 (у зімовы перыяд) 
Перапынак на абед: 14.00 - 15.00 13.00 - 14.00 (у зімовы перыяд) 
Выхадны дзень – нядзеля, панядзелак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 72099
e-mail: mberest_lib@mail.ru
Загадчык філіяла: Рэйшаль Галіна Віктараўна 
Бібліятэкар: Заміроўская Марына Мікалаеўна 
Бібліятэчны фонд бібліятэкі на 01.10.2020г. складае 14159 экз. дакументаў.

Адрес: 231780, Берестовицкий район
Агрогородок Малая Берестовица,
вул.Цитаишвили, 1
Время работы: с 8.30 до 19.00 с 8.30 до 18.00 (в зимний период)
Перерыв на обед: 14.00 - 15:00 13.00 - 14:00 (в зимний период)
Выходной день - воскресенье, понедельник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 72099
e-mail: mberest_lib@mail.ru
Заведующий филиалом: Рейшель Галина Викторовна
Библиотекарь: Замировская Марина Николаевна
Библиотечный фонд библиотеки на 01.10.2020г. составляет 14159 экз. документов.