Сельскія бібліятэкі

Філіял "Вялікаэйсмантаўская сельская бібліятэка" 
Адрас: 231785, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Вялікія Эйсманты, 
вул.Юбілейная, 22 
Час працы:                з 9.00 да 18.00 
Перапынак на абед:  13.00 - 14.00 
Падворны абход:
                  2-ая нядзеля месяца - 9.00 - 13.00, 14.00-18.00 (аг.В.Эйсманты)
                  4-ая нядзеля месяца - 9.00 - 13.00, 14.00-18.00 (аг.В.Эйсманты)
Выхадны дзень –  панядзелак, аўторак
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца. 
Тэл.: 8 (01511) 74529 
е-mail: eismontylib@gmail.com
Бібліятэкар: Белавус Ганна Валянцінаўна
    Пры філіяле з 2006 года працуе краязнаўчае аб'яднанне «Буслік». З мэтай найбольш поўнага забеспячэння прававой інфармацыяй карыстальнікаў у філіяле устаноўлена прававая база «Эталон». Чытачы маюць магчымасць карыстацца INTERNET і электроннай поштай, працуе мультымедыйны цэнтр, устаноўлен электронны каталог. Бібліятэчны фонд філіяла "Вялікаэйсмантаўская сельская бібліятэка" на 01.11.2022г. складае 10815 экз. дакументаў.

Адрес: 231785, Берестовицкий район
Агрогородок Большие Эйсмонты,
ул.Юбилейная, 22
Время работы:             с 9.00 до 18.00 
Перерыв на обед:          13.00 - 14:00 
Подворный обход:
                     2-ое воскресенье - 9.00-13.00 (Б.Эйсмонты)
                     4-ое воскресенье - 9.00-13.00 (Б.Эйсмонты)
Выходной день -  понедельник, вторник
Санитарный день - последний четверг месяца.
Тел .: 8 (01511) 74529
е-mail: eismontylib@gmail.com
Библиотекарь: Белоус Анна Валентиновна
    При филиале с 2006 года работает краеведческое объединение «Журавлик». С целью наиболее полного обеспечения правовой информацией пользователей в филиале установлена правовая база «Эталон». Читатели имеют возможность пользоваться INTERNET и электронной почтой, работает мультимедийный центр, установлен электронный каталог. Библиотечный фонд филиала "Большеэйсмонтовская сельская библиотека" на 01.11.2022г. составляет 10815 экз. документов.


Філіял"Алекшыцкая сельская бібліятэка"
Адрас: 231784, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Алекшыцы, 
вул. Міра, 2 
Час працы: з-за адсутнасці спецыяліста, бібліятэчнае абслугоўванне чытачоў будзе ажыццяўляцца кожную сераду месяца з 10.00 да 16.30
Даведкі па тэлефоне 2-16-60 
е-mail: olekshitsy66@mail.ru
    Пры філіяле працуе аматарскае аб'яднанне для дарослых чытачоў «Сустрэча» і аматарскае аб'яднанне «Клёпа» па арганізацыі вольнага часу дзяцей. Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, электронная пошта, INTERNET. У бібліятэцы створаны мультымедыйны цэнтр і ўстаноўлены электронны каталог. Бібліятэчны фонд на 01.11.2022г. складае 10632 экзэмпляраў дакументаў.

Адрес: 231784, Берестовицкий район
Агрогородок Олекшицы,
ул. Мира, 2
Время работы: из-за отсутствия специалиста, библиотечное обслуживание читателей будет проводиться каждую среду месяца с 10.00 до 16.30
Справки по телефону 2-16-60 
е-mail: olekshitsy66@mail.ru
    При филиале работает любительское объединение для взрослых читателей «Встреча» и любительское объединение «Клёпа» по организации досуга детей. К услугам пользователей: компьютер, электронная почта, INTERNET. В библиотеке создан мультимедийный центр и установлены электронный каталог. Библиотечный фонд на 01.11.2022г. составляет 10632 экземпляров документов.


                      Філіял "Пагранічная сельская бібліятэка
Адрас: 231773, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Пагранічны
вулКамарова, 48 
Час працы:                з 9.00 да 18.00 
Перапынак на абед:  13.00 - 14.00
Падворны абход:
                   2-ая нядзеля месяца - 14.00-17.30 (в.Вараны, аг.Пагранічны)
                   4-ая нядзеля месяца - 14.00-17.30 (в.Цецяроўка)
Выхадны дзень –  панядзелак, аўторак
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 46831
е-mail: pogran.lib@gmail.com 
Бібліятэкар: Васько Алена Віктараўна 
     Пры бібліятэцы працуе два аматарскіх абяднання для дарослых “Дзіва” і дзіцячае «Дамавічок». Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, ксеракс, электронны каталог, INTERNET, электронная пошта, прававая база «Эталон”. Бібліятэчны фонд філіяла на 01.11.2022г. складае 13042 экзэмпляраў дакументаў.

Адрес: 231773, Берестовицкий район
Агрогородок Пограничный,
ул. Комарова, 48
Время работы:             с 9.00 до 18.00 
Перерыв на обед:          13.00 - 14:00 
Подворный обход:
                     2-ое воскресенье месяца - 14.00-17.30 (д.Вороны, аг.Пограничный)
                     4-ое воскресенье месяца - 14.00-17.30 (д.Тетеревка)
Выходной день -  понедельник, вторник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 46831
е-mail: pogran.lib@gmail.com
Библиотекарь: Васько Елена Викторовна
     При библиотеке работает два любительских объединения: для взрослых "Диво" и детское «Домовенок». К услугам пользователей: компьютер, ксерокс, электронный каталог, INTERNET, электронная почта, правовая база «Эталон». Библиотечный фонд филиала на 01.11.2022г. составляет 13042 экземпляров документов.

Філіял "Макараўская сельская бібліятэка" 
Адрас: 231781, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Макараўцы, 
вул. Яна Паўла II, 41 
Час працы: З-за адсутнасці спецыяліста, бібліятэчнае абслугоўванне чытачоў ажыццяўляецца мабільнай бібліятэкай (бібліобусам) у адпаведнасці з раскладам маршрутаў.
Даведкі па тэлефоне 2-18-95 
е-mail: makarovcylib@yandex.ru
     Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, электронная пошта, ксеракс. Бібліятэка подключана да сеткі INTERNET і электроннай пошты, працуе мультымедыйны цэнтр і электронны каталог. Устаноўлена прававая база «Эталон». Бібліятэчны фонд філіяла на 01.11.2022г. налічвае 7083 экз. дакументаў.

Адрес: 231781, Берестовицкий район
Агрогородок Макаровцы,
ул. Иоанна Павла II, 41
Время работы: из-за отсутствия специалиста, библиотечное обслуживание читателей осуществляет передвижная библиотека (библиобус) согласно графика маршрутов библиобуса
Справки по телефону 2-18-95         
е-mail: makarovcylib@yandex.ru
     К услугам пользователей: компьютер, электронная почта, ксерокс. Библиотека подключена к сети INTERNET и электронной почте, работает мультимедийный центр и электронный каталог. Установлено правовая база «Эталон». Библиотечный фонд филиала на 01.11.2022г. насчитывает 7083 экз. документов.

     Філіял "Старадворацкая сельская бібліятэка" 
Адрас: 231776, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Стары Дворац, 
вул. Перамогі, 20а 
Час працы:                з 9.00 да 18.00 
Перапынак на абед:  13.00 - 14.00
Падворны абход:
                  1-ая серада месяца - 14.00-17.30 (в.Вараны, аг.Ст.Дворац)
                  2-ая нядзеля месяца - 14.00-17.30 (Ст.Дворац)
                  3-ая серада месяца - 14.00-17.30 (в.Вараны, аг.Ст.Дворац)
                  4-ая нядзеля месяца -14.00-17.30 (аг.Ст.Дворац)
Выхадны дзень –  панядзелак, аўторак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 73940 
е-mail: stdvoretskaya.biblioteka@yandex.ru 
Бібліятэкар: Багдановіч Людміла Мікалаеўна
    У філіяле створаны мультымедыйны цэнтр і ўстаноўлены электронны каталог. У 2010 годзе устаноўлена прававая база «Эталон”. Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, электронная пошта, INTERNET, электронны каталог. Бібліятэчны фонд філіяла на 01.11.2022г. складае 6681 экз. дакументаў. 

Адрес: 231776, Берестовицкий район
Агрогородок Старый Дворец,
ул. Победы, 20а
Время работы:             с 9.00 до 18.00 
Перерыв на обед:          13.00 - 14:00 
Подворный обход:
                  1-я среда месяца - 14.00-17.30 (д.Вороны, аг.Ст.Дворец)
                  2-ое воскресенье месяца - 14.00-17.30 (аг.Ст.Дворец)
                  3-я среда месяца - 14.00-17.30 (д.Вороны, аг.Ст.Дворец)
                  4-ое воскресенье месяца -14.00-17.30 (аг.Ст.Дворец)
Выходной день -  понедельник, вторник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 73940
е-mail: stdvoretskaya.biblioteka@yandex.ru
Библиотекарь: Багданович Людмила Николаевна
    В филиале функционирует мультимедийный центр и установлены электронный каталог. В 2010 году установлено правовая база «Эталон». К услугам пользователей: компьютер, электронная почта, INTERNET, электронный каталог. Библиотечный фонд филиала на 01.11.2022г. составляет 6681 экз. документов.

Філіял "Канюхоўская інтэграваная сельская бібліятэка" 
Адрас: 231782, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Канюхі, 
вул.Цэнтральная,15 
Час працы:                з 9.00 да 18.00 
Перапынак на абед:  13.00 - 14.00
Падворны абход:
                  1-ая серада месяца - 14.00-18.00 (в.Водла, в.Глебавічі, аг.Канюхі)
                  2-ая нядзеля месяца - 14.00-17.30 (аг.Канюхі, в.Магіляны)
                  3-ая серада месяца - 14.00-17.30 (в.Казлы, аг.Канюхі)
                  4-ая нядзеля месяца -14.00-17.30 (аг.Канюхі)
Выхадны дзень –  панядзелак, аўторак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 72813 
е-mail: kanyhi_lib@mail.ru 
Бібліятэкар: Прохар Наталля Аляксееўна 
    Пры філіяле працуе дзіцячае аматарскае аб’яднанне «Чамучкі». Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, электронная пошта, INTERNET. Працуе мультымедыйны цэнтр і электронны каталог. Бібліятэчны фонд філіяла на 01.11.2022г. складае 6439 экз. дакументаў. 

Адрес: 231 782, Берестовицкий район
Агрогородок Конюхи,
ул.Центральная, 15
Время работы:             с 9.00 до 18.00 
Перерыв на обед:          13.00 - 14:00 
Подворный обход:
                  1-ая среда месяца - 14.00-18.00 (д.Одла, д.Глебовичи, аг.Конюхи)
                  2-ое воскресенье месяца - 14.00-17.30 (аг.Конюхи, д.Могиляны)
                  3-я среда месяца - 14.00-17.30 (д.Козлы, аг.Конюхи)
                  4-ое воскресенье месяца -14.00-17.30 (аг.Конюхи)
Выходной день -  понедельник, вторник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 72813
е-mail: kanyhi_lib@mail.ru
Библиотекарь: Прохор Наталья Алексеевна
    При филиале работает детское любительское объединение «Почемучки». К услугам пользователей: компьютер, электронная почта, INTERNET. Работает мультимедийный центр и электронный каталог. Библиотечный фонд филиала на 01.11.2022г. составляет 6439 экз. документов.

Філіял "Пархімаўская інтэграваная сельская бібліятэка" 
Адрас: 231771, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Пархімаўцы, 
вул. Паркавая, 4 
Час працы:                з 9.00 да 18.00 
Перапынак на абед:  13.00 - 14.00
Выхадны дзень –  панядзелак, аўторак
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 72740 
е-mail: biblioteka.parximovcy@mail.ru
Час працы: з-за адсутнасці спецыяліста, бібліятэчнае абслугоўванне чытачоў будзе ажыццяўляцца кожную сераду месяца з 10.00 да 17.00
Даведкі па тэлефоне 2-16-60 
    Пры бібліятэцы працуе дзіцячае аматарскае аб’яднанне «Неболейка». Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, электронная пошта, INTERNET. Працуе электронны каталог. Бібліятэчны фонд філіяла на 01.11.2022г. складае 6146 экз. дакументаў. 

Адрес: 231771, Берестовицкий район
Агрогородок Пархимовцы,
ул. Парковая, 4
Время работы:             с 9.00 до 18.00 
Перерыв на обед:          13.00 - 14:00 
Выходной день -  понедельник, вторник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 72740
е-mail: biblioteka.parximovcy@mail.ru
Время работы: из-за отсутствия специалиста, библиотечное обслуживание читателей будет проводиться каждую среду месяца с 10.00 до 17.00
Справки по телефону 2-16-60 
    При библиотеке работает детское любительское объединение «Неболейка». К услугам пользователей: компьютер, электронная почта, INTERNET. Работает электронный каталог. Библиотечный фонд филиала на 01.11.2022г. составляет 6146 экз. документов.

Філіял "Кватарская інтэграваная сельская бібліятэка" 
Адрас:231775, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Кватары, 
вул. Першамайская, 4 
Час працы:                з 9.00 да 18.00 
Перапынак на абед:  13.00 - 14.00
Падворны абход:
                 2-ая серада месяца - 14.00-17.30 (аг.Кватары)
                 4-ая нядзеля месяца -14.00-17.30 (аг.Кватары)
Выхадны дзень –  панядзелак, аўторак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8 (01511) 71343 
e-mail: kvatory_lib@mail.ru 
Бібліятэкар: Максімюк Інна Мікалаеўна
    Да паслуг карыстальнікаў: камп’ютар, электронная пошта, INTERNET. Працуе інфармацыйна-адукацыйны цэнтр. Бібліятэчны фонд філіяла на 01.11.2022г. складае 8627 экз. дакументаў.

Адрес: 231775, Берестовицкий район
Агрогородок Кваторы,
ул. Первомайская, 4
Время работы:             с 9.00 до 18.00 
Перерыв на обед:          13.00 - 14:00 
Подворный обход:
                 2-ая среда месяца - 14.00-17.30 (аг.Кватары)
                 4-ое воскресенье месяца -14.00-17.30 (аг.Кватары)
Выходной день -  понедельник, вторник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8 (01511) 71343 
e-mail: kvatory_lib@mail.ru
Библиотекарь: Максимюк Инна Николаевна
     К услугам пользователей: компьютер, электронная почта, INTERNET. Работает информационно-образовательный центр. Библиотечный фонд филиала на 01.11.2022г. составляет 8627 экз. документов.

Філіял "Масалянская інтэграваная сельская бібліятэка" 
Адрас:231784, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Масаляны, 
вул. Цэнтральная,12/2 
Час працы:                з 9.00 да 18.00 
Перапынак на абед:  13.00 - 14.00
Падворны абход:
                   1-ая серада месяца - 14.00-18.00 (аг.Масаляны)               
                   2-ая нядзеля месяца - 14.00-18.00 (в.Наваселкі, в.Краснікі, в.Пескі)
                   4-ая нядзеля месяца -14.00-18.00 (аг.Масаляны)
Выхадны дзень – панядзелак, аўторак 
Санітарны дзень – апошні чацвер месяца 
Тэл.: 8-01511 75-6-95 
e-mail: kanewskaya.ira@yandex.ru 
Бібліятэкар: Канеўская Ірына Генрыкаўна 
    Пры філіяле працуе аматарскае аб’яднанне «Пралеска». У бібліятэцы да паслуг карыстальнікаў подключана сетка INTERNET, працуе электронная пошта. Бібліятэчны фонд філіяла на 01.11.2022г. складае 7995 экз. дакументаў. 

Адрес: 231 784, Берестовицкий район
Агрогородок Массоляны,
ул. Центральная, 12/2
Время работы:             с 9.00 до 18.00 
Перерыв на обед:          13.00 - 14:00 
Подворный обход:
                   1-ая среда месяца - 14.00-18.00 (аг.Массоляны)               
                   2-ое воскресенье месяца - 14.00-18.00 (д.Новоселки, д.Красники, д.Пески)
                   4-ое воскресенье месяца -14.00-18.00 (аг.Массоляны)
Выходной день - понедельник, вторник
Санитарный день - последний четверг месяца
Тел .: 8-01511 75-6-95
e-mail: kanewskaya.ira@yandex.ru
Библиотекарь: Каневская Ирина Генриховна
     При филиале работает любительское объединение «Подснежник». В библиотеке  подключена сеть INTERNET, работает электронная почта. Библиотечный фонд филиала на 01.11.2022г. составляет 7995 экз. документов.

Філіял "Малабераставіцкая інтэграваная сельская бібліятэка" 
Адрас: 231780, Бераставіцкі раён 
Аграгарадок Малая Бераставіца, 
вул.Цітаішвілі,1 
Час працы: з-за адсутнасці спецыяліста, бібліятэчнае абслугоўванне чытачоў будзе ажыццяўляцца кожную сераду месяца з 10.00 да 17.00
Даведкі па тэлефоне 2-11-08 
e-mail: mberest_lib@mail.ru
Бібліятэчны фонд бібліятэкі на 01.11.2022г. складае 14614 экз. дакументаў.

Адрес: 231780, Берестовицкий район
Агрогородок Малая Берестовица,
вул.Цитаишвили, 1
Время работы: из-за отсутствия специалиста, библиотечное обслуживание читателей будет проводиться каждую среду месяца с 10.00 до 17.00
Справки по телефону 2-11-08 
e-mail: mberest_lib@mail.ru
Библиотечный фонд библиотеки на 01.11.2022г. составляет 14614 экз. документов.