Аддзел інфармацыі і абслугоўвання дарослага і дзіцячага чытача

Загадчык: Чыкун Валянціна Іосіфаўна

Тэл. (801511) 2-10-71

Час працы: з 10.00 да 19.00

Субота, нядзеля: з 9.00 да 18.00 

Без перапынку на абед

Выхадны дзень – панядзелак


Заведующий: Чикун Валентина Иосифовна

Тел. (801511) 2-10-71

Время работы: с 10.00 до 19.00

Субота, воскресенье с 9.00 до 18.00 

Без перерыва на обед

Выходной день – понедельник

Чытальная зала
Да паслуг чытачоў багаты ўніверсальны фонд, у якім шырока прадстаўлены:
• Даведачна-энцыклапедычныя і вучэбныя выданні 
• Літаратура па мастацтву 
• Фонд краязнаўчай тэматыкі 
• Перыядычныя выданні 
• Дакументы на электронных носьбітах 
    Літаратура з фонду чытальнай залы за вызначаную плату выдаецца ў дамашняе карыстанне. 

Читальный зал
К услугам читателей богатый универсальный фонд, в котором широко представлены:
• Справочно-энциклопедические и учебные издания
• Литература по искусству
• Фонд краеведческой тематики
• Периодические издания
• Документы на электронных носителях
   Литература из фонда читального зала за определенную плату выдается в домашнее пользование.


Абанемент
      Ажыццяўляе выдачу дакументаў для карыстання на дом для ўсіх груп наведвальнікаў. Чытачам прапануецца шырокі выбар мастацкай літаратуры і літаратуры па розных галінах ведаў.

Абонемент
       Осуществляет выдачу документов для пользования на дом для всех групп посетителей. Читателям предлагается широкий выбор художественной литературы и литературы по различным отраслям знаний.


Бібліобус 
        На падставе рашэння Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта № 13 ад 26 снежня 2007 г. аб стварэнні структурнага падраздзялення цэнтральнай раённай бібліятэкі " бібліятэка (бібліобус)", з 1 студзеня 2008 года ў раённай цэнтральнай бібліятэцы імя В.М.Кавалеўскага пры аддзеле абслугоўвання і інфармацыі працуе перасоўная бібліятэка (бібліобус).        

Бібліобус абслугоўвае жыхароў 62 навакольных вёсак па 13 маршрутах. 
Бібліятэкар: Марына Міхайлаўна Белабокая 

Вадзіцель бібліобуса: Калянкевіч Мікалай Сяргеевіч

Библиобус
        На основании решения Берестовицкого районного исполнительного комитета № 13 от 26 декабря 2007 г. об создании структурного подразделения центральной районной библиотеки "библиотека (библиобус)", с 1 января 2008 года в районной центральной библиотеке имени О.М.Ковалевского при отделе обслуживания и информации работает передвижная библиотека (библиобус).
      Библиобус занимается обслуживанием жителей 62 окрестных деревень по 13 маршрутам. 

Библиотекарь: Марина Михайловна Белобокая

Водитель библиобуса: Каленкевич Николай Сергеевич