Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу:

Загадчык: Огер Алена Алегаўна

Тэл. (801511) 2-11-08

Час працы: з 8.00 да 17.00 

Перапынак на абед з 13.00 да 14.00

Выхадны дзень – субота, нядзеля

Аддзел:

 • Здзяйсняе метадычнае кіраўніцтва бібліятэкамі ДУК "Бераставіцкая раённая бібліятэка імя В.М.Кавалеўскага";
 • Аказвае метадычную дапамогу бібліятэкарам ДУК "Бераставіцкая раённая бібліятэка імя В.М.Кавалеўскага"; 
 • Займаецца вучобай кадраў у ДУК "Бераставіцкая раённая бібліятэка імя В.М.Кавалеўскага";
 • Аналізуе і прагназуе дзейнасць бібліятэк ДУК "Бераставіцкая раённая бібліятэка імя В.М.Кавалеўскага"; 
 • Рэкламуе бібліятэкі ДУК "Бераставіцкая раённая бібліятэка імя В.М.Кавалеўскага"
 • Ажыццяўляе бягучае камплектаванне і дакамплектаванне;
 • Праводзіць падпіску на газеты і часопісы; 
 • Вядзе індывідуальны і сумарны ўлік новых паступленняў, выключае з уліковых дакументаў спісаныя выданні;
 • Папаўняе электронны каталог.


Отдел библиотечного маркетинга:

Заведующий: Огер Елена Олеговна

Тел. (801511) 2-11-08

Время работы: с 8.00 до 17.00 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выходной день – суббота, воскресенье

Отдел:

 • Осуществляет методическое руководство библиотеками ГУК «Берестовицкая районная библиотека имени О.М.Ковалевского";
 • Оказывает методическую помощь библиотекарям ГУК «Берестовицкая районная библиотека имени О.М.Ковалевского";
 • Занимается учебой кадров в ГУК «Берестовицкая районная библиотека имени О.М.Ковалевского";
 • Анализирует и прогнозирует деятельность библиотек ГУК «Берестовицкая районная библиотека имени О.М.Ковалевского";
 • Рекламирует библиотеки ГУК «Берестовицкая районная библиотека имени О.М.Ковалевского"
 • Осуществляет текущее комплектование и докомплектование;
 • Проводит подписку на газеты и журналы;
 • Ведет индивидуальный и суммарный учет новых поступлений, исключает из учетных документов списанные издания;
 • Пополняет электронный каталог.